Bilgi Aktarmayla Öğrenme (Geleneksel Öğrenme)

0
35

Eğitimde kullanılan en eski öğrenme yöntemlerinden birisi geleneksel öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde aktarılan bilgilerin tekrar edilmesi ve ezberlenmesi esasına dayanır.

Öğrenmenin diğer adı bilgilenmedir. Bilgiler sözlü ve yazılı olarak karşı tarafa bir bütün halinde sunulur. Öğrencilere öğrenmesi için çeşitli kaynaklar sunulur. Bu yöntemde tekrar etmek önemli yer tutar. Bu yöntem kalabalık sınıflara çok kolay uygulanır. Bu yüzden geçmişten günümüze en yaygın kullanılan yöntem olarak gelmiştir. Geleneksel öğrenme derslerde kolay uygulandığı için fazla sorun çıkarmaz.

Geleneksel yaklaşımda öğretmenlerin öğrencilere sürekli anlattığı bir ortam vardır. Geleneksel yaklaşımda öğrenme biçimi öğretmen ağırlıklıdır. Bilgi aktarmada öğretmene güven tamdır. Bilgiler öğrencilere aşama aşama aktarılır. Her aşamada pekiştirme yapılır. Ödül ve ceza aktif olarak kullanılır. Geleneksel yaklaşımda öğretmen bilgileri sözlü veya yazılı olarak aktarırken, öğrenciler bilgileri dinleyerek veya okuyarak öğrenir. Öğrenme teorilerine göre bilgi aktarma öğrenme sayılmaz. Öğrencilerin aktarılan bilgileri tekrar etmesi ve ezberlemesi öğrenmenin en alt düzeyi kabul edilir.

  • Ezberleyerek öğrenme: Bu öğrenmede bilgiler sırasına göre ezberleme, olayları tekrarlama, tanım ve kavramları hatırlama, işlem ve süreçleri otomatik yürütme gibi uygulamalara dayanır. Ezberleme yoluyla edinilen bilgiler kısa sürede unutulur.
  • Tekrarlayarak öğrenme: Geleneksel öğrenmede tekrar etme öğrenmenin şartıdır. Bir bilgiyi, olayı olduğu gibi saklamak veya hatırda tutmak için sürekli tekrar etmek gerekir. Tekrarlama işlemi düzenli ve planlı yapılmalıdır. Öğrenciye bir konuyu öğrenmesi için önce pasif bir şekilde işlem yaptırılır. Giderek aktif olarak bir işlemi tek başına yapıncaya kadar tekrar çalışması yaptırılır. Bu süreçte işaretleme, altını çizme, çerçeve içine alma gibi ezberleme teknikleri kullanılır. Öğrenmek için belirli süre gerekir. Süre bütün öğrenmeler için gerekli ve önemlidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here