İşbirliğine Dayalı Öğrenme

0
139

İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrenen kişilerin ortak bir amaç için birlikte çalışmalarını esas alan bir öğrenme türüdür. İşbirliği gerektiren ortak çalışma sırasında farklı yetenekteki kişiler öğrenme konusunda birbirlerine yardımcı olur. Öğrenenler birbirleriyle işbirliği kurar. Problem çözme ve özgün bir yaratı ortaya çıkarmaya çalışılır. Özellikle eğitici drama etkinliklerinde sık yararlanılan bir öğrenme yoludur.

İşbirliği kurma sırasında yardım etme ve yardım alma duygusu gelişir. İçinde bulunduğu grup birliğinin farkına varır. İşbirliğine dayalı öğrenme, eğitici drama ile ilişkili bir öğrenme türüdür. Çocuklar drama sırasında, grupla birlikte çalışır. Öğretmen gruptaki tüm çocuklara belirli roller verir. Her gruptaki çocuk, içinde bulunduğu gruptaki akranlarına karşı sorumludur.

İşbirliğine dayalı öğrenimin en önemli özelliği öğrencilerin ortak bir amaca ulaşmak için küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine yardım etmesidir. İşbirliğine dayalı öğretimde, takımların araştırma veya tartışmaların yapıldığı konularla ilgili olarak veriler toplar. Bireysel olarak yapılan çalışmalar birleştirilerek grup üretimine katkı sağlar. Elde edilen sonuçlar birlikte tartışılarak yorumlanır.

İşbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini diğer öğrenme tekniklerinden ayıran başlıca özellikler şunlardır:

  1. Grup üyeleri arasında olumlu dayanışma vardır. Hedefler ve görevler belirlidir. Böylece öğrenciler grubun diğer üyelerinin çalışmalarına da dikkat gösterir.
  2. Gruplarda üyelerin bireysel olarak sorumlulukları vardır. Öğrenciler bu sorumlulukları konusunda bireysel ve grupla ayrı ayrı değerlendirilir. Böylece bütün üyeler, takımda kime yardım edilmesi gerektiğini bilir.
  3. Takım üyeleri yetenek, cinsiyeti başarı ve kişisel özellikleri açısından heterojen olarak belirlenir.
  4. Takımdaki tüm üyeler takımın öğrenme ve başarısından sorumludur. Her bir üyenin grup üretimine katkısı, başarısı veya başarısızlığı takım ve takımın içerisindeki tüm bireyler tarafından paylaşılır.
  5. Gruplarda bütün üyeler liderlik görevini paylaşır. Geleneksel gruplarda lider öğretmen tarafından seçilir ve bütün gruptan sorumludur.
  6. Gruplarda öğrencilerin amaçları her üyenin öğrenmesini en üst düzeye çıkarmaktır.
  7. Gruplarda sosyal ve kişiler arası ilişkilerdeki beceriler öğrencilere doğrudan öğretilir. Geleneksel gruplarda kişiler arası ilişkilerde ve küçük grup çalışmalarında gerekli olan becerilerin üyelerde var olduğu kabul edilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here