Derslerde Kullanılabilecek Alternatif Öğretim Teknikleri

0
171

Bilginin uzun süre akılda tutulup hatırlanması için bilginin sağlam bir şekilde belleğe yüklenmesi gerekir. Yapılandırılmamış sağlam temeller üzerine oturtulmamış bütün bilgiler unutulmaya mahkumdur. Düz anlatım ve soru cevap yöntemi ile bilgileri sağlam temellere oturtmak zordur. Bu iki tekniğin dışında bilgilerin anlamlı bir şekilde sunulması için alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntem ve teknikler şunlardır:

Kavram Haritaları:

Bilginin zihinde somut olarak düzenlenmesini sağlar. Kavramlar, olaylar, insanlar, eşyaları ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırılır. Kavram haritaları 6-8 yaş için uygun bir teknik değildir. Bu yaş grubu için sınırlılıkları daha az olan zihin haritaları tercih edilir.

Zihin Haritaları:

Konunun ana noktalarının kavramlarla ilişkisini gösteren haritadır. İstenen kelime yazılıp çember içine alınır. Bir merkez oluşturulup ilgili kelime ve kavramlar çıkarılan okların ucuna yazılır.

Karşılaştırma Tablosu:

Yaş, özellik, liste ve kavramları belirli yönergelere göre benzerlik ya da farklılıkları ortaya koymak için hazırlanan tablodur.

Zincir Haritaları:

Konu ve olayların birbirine zincir biçiminde eklendiği, neden sonuç ilişkisi içinde verildiği haritalardır.

Venn Şeması:

İki kavram, ve olay arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade etmek amacıyla kullanılır.

Akış Haritası:

Olayları akış, oluş, tarih ve kronoloji sırasına koyarak olayları daha anlaşılır hale getirmek için kullanılır.

Puzzle (Pazıl):

Kavram ve olayların bir bütünün parçaları olduğu vurgulanmak istendiği zaman kullanılan bir tür şemadır.

Örümcek Haritalar:

Belli bir kavram ve olayı alt başlıkları ile birlikte, örümcek biçiminde şemalaştırıldığı bir tekniktir.

Özetleme:

Bilgiyi anlamlandırmak, sadeleştirmek ve gerçek özü almak istediğimizde bu yöntemi kullanırız. Uzun süreli belleğe anlamlı olarak bilginin yerleştirilmesine yardımcı olan bir tekniktir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here