Çağdaş Öğretim Yöntemleri : Benzetişim (Canlandırma) Yöntemi

Benzetişim yöntemi, sınıf ortamında bir olayın veya problemin gerçeğe yakın şartlar oluşturarak, öğretilmesi esasına dayanır.

5E Eğitim Modeli

Yapılandırmacı eğitim anlayışı günümüz çağdaş eğitim anlayışlarından birisidir. Bu yaklaşımda birey bilgiyi aktif bir biçimde kendisi oluşturur. Yaparak yaşayarak öğrenme hakimdir. Çağdaş eğitimin en etkili...

Bilgi Aktarmayla Öğrenme (Geleneksel Öğrenme)

Eğitimde kullanılan en eski öğrenme yöntemlerinden birisi geleneksel öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde aktarılan bilgilerin tekrar edilmesi ve ezberlenmesi esasına dayanır.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Altı şapkalı düşünme tekniği düşünce ve önerileri belirli bir düzen içinde sunup sistematik düşünce oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Şapkalar düşünceleri ayrıştırılmak için kullanılan bir...

7E Eğitim Modeli

5E eğitim modeli ile ilgili yazımızda, yapılandırmacı yaklaşımda 5E modelinin önemi hakkında birşeyler söylemiştik. 7e modeli ise 5e modelinin geliştirilmiş halidir diyebiliriz. 7e eğitim modeli 7...

Derslerde Kullanılabilecek Alternatif Öğretim Teknikleri

Düz anlatım ve soru cevap yöntemi ile bilgileri sağlam temellere oturtmak zordur. Bu iki tekniğin dışında bilgilerin anlamlı bir şekilde sunulması için alternatif yöntemler geliştirilmiştir.

Ders İçi Tartışma Yöntemleri

Anlatımı güçlendirmek, kalıcı öğrenme sağlamak için en çok kullanılan yöntemlerden birisi tartışma yöntemidir.

Çağdaş Öğretim Yöntemleri: Rol Oynama Yöntemi

Bir olay, durum veya sorun öğrencilerin gözü önünde bir grup öğrenci tarafından canlandırma yapılır.