4 C
Alba Iulia
Cuma, Mayıs 29, 2020

5E Eğitim Modeli

Must Read

EĞİTİM İNTERNETE TAŞINIYOR!

Hacettepe Teknokent'te e-eğitim teknolojileri geliştiren ETGi Grup; geliştirdiği VEDUBOX e-eğitim sistemi ile bütün dünyadan şirketlerin, eğitim kurumlarının ve özel...

Eğitimde Dijital Çağı Yakalamak: VEDUBOX

A’dan Z’ye günlük hayatın her noktasında yaşanan dijital değişimler globalleşen dünyada şirketlerin ve kurumların da bu dönüşüme ayak uydurmasını...

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Altı şapkalı düşünme tekniği düşünce ve önerileri belirli bir düzen içinde sunup sistematik düşünce oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir....

Yapılandırmacı eğitim anlayışı günümüz çağdaş eğitim anlayışlarından birisidir. Bu yaklaşımda birey bilgiyi aktif bir biçimde kendisi oluşturur. Yaparak yaşayarak öğrenme hakimdir. Çağdaş eğitimin en etkili modellerinden birisidir. 5E eğitim modeli yapılandırmacı eğitimde en çok kullanılan yöntemdir.

5E modeli öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceriyi aktif bir şekilde kullanmasını hedefler. Öğrencinin araştırma merakını arttırıp beklentilerine cevap vermeye çalışan bir öğretim modelidir. 5E eğitim modeli, İngilizce engage (ilgi çekme), explore (araştırma), explain (açıklama), extend (genişletme), and evaluate (değerlendirme) kelimelerinin baş harflerinden esinlenilerek adlandırılmış ve 5 aşamadan oluşmuştur.

İlgi Çekme / Giriş: Ön öğrenmeler değerlendirilir. Öğrencinin konuya merak duyması sağlanır. Öğrencinin hazırbulunuşluğunu ortaya çıkaracak etkinlikler belirlenir. Kavram ve ilkeler öğrenciye kesinlikle hazır olarak verilmez. Sorular sorarak öğrencinin hatırlaması sağlanır. Öğrencilere neden sorusu sordurulur. Öğrenci motive edilerek derse katılımı sağlanır.

Araştırma / Keşfetme: Öğrenci bir problemle karşılaştırılır. Öğrenci problemin farkına varır ve problemi çözmesi için öğrenciye rehberlik yapılır. Öğrencinin en aktif olduğu basamak bu basamaktır. Öğrencilerle laboratuvarda etkinlikler yapar. Birlikte çalışıp kendi kararlarını kendileri verirler. Problem hakkında soru ve fikirler üretirler.

Açıklama: Problemin nasıl çözüldüğünü, nasıl formüle ettiğini, çözüm yollarının neler olduğunu bu aşamada kendi cümleleri ile açıklar. Öğrenci bunu tek başına yapamaz. Bu yüzden öğretmen ipuçları ile öğrenciye destek olur. Öğrencilere ulaştıkları yargıları hakkında sorular sorulup, sınıfta tartışma yapması sağlanır.

Genişletme / Derinleştirme: Öğrenci yeni bir problem durumuyla karşılaştırılır. Problem çözülürken kavramlara ilişkin alt kavramlar verilir. Öğrencilerin kavramsal anlama yetenekleri bu aşamada gelişir. Öğrenciler yeni deneyimler kazanıp derinlemesine geniş anlama yetenekleri ortaya çıkar.

Değerlendirme: Son süreci değerlendirme basamağıdır. Süreç öğrenci ve öğretmen tarafından birlikte değerlendirilir. Süreç yönelimli bir değerlendirme anlayışı hakimdir. Değerlendirmede portföy, dereceli puanlama anahtarı, rubrik değerlendirme yöntemleri kullanılır. Sürecin sonunda ilk dört basamağı betimleyen bir rapor öğrenci tarafından hazırlanır. Değerlendirme bölümünde, öz değerlendirme, öğretmen gözlemi, performans değerlendirme, portföy ve rubrik yer alır.

- Advertisement -

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest News

EĞİTİM İNTERNETE TAŞINIYOR!

Hacettepe Teknokent'te e-eğitim teknolojileri geliştiren ETGi Grup; geliştirdiği VEDUBOX e-eğitim sistemi ile bütün dünyadan şirketlerin, eğitim kurumlarının ve özel...

Eğitimde Dijital Çağı Yakalamak: VEDUBOX

A’dan Z’ye günlük hayatın her noktasında yaşanan dijital değişimler globalleşen dünyada şirketlerin ve kurumların da bu dönüşüme ayak uydurmasını zorunlu kılıyor. Üretimden dağıtıma, pazarlamadan...

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

Altı şapkalı düşünme tekniği düşünce ve önerileri belirli bir düzen içinde sunup sistematik düşünce oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Şapkalar düşünceleri ayrıştırılmak için kullanılan...

7E Eğitim Modeli

5E eğitim modeli ile ilgili yazımızda, yapılandırmacı yaklaşımda 5E modelinin önemi hakkında birşeyler söylemiştik. 7e modeli ise 5e modelinin geliştirilmiş halidir diyebiliriz. 7e eğitim...

5E Eğitim Modeli

Yapılandırmacı eğitim anlayışı günümüz çağdaş eğitim anlayışlarından birisidir. Bu yaklaşımda birey bilgiyi aktif bir biçimde kendisi oluşturur. Yaparak yaşayarak öğrenme hakimdir. Çağdaş eğitimin en...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -